Waar is het versienummer in Joomla 1.6?

 In Joomla

In Joomla 1.5 was je altijd gewend om het versienummer direct rechts bovenin de Joomla backend te zien. Op deze opvallende plaats werd je er tenminste aan herinnerd als je eens een update gemist had. Joomla 1.6 heeft nieuwe functionaliteit aan boord om het updaten van zowel extensies als Joomla zelf te vereenvoudigen. Maar het versienummer zelf is nu om één of andere reden wat meer verstopt.


Je vindt het versienummer nu onderin de Joomla backend. Overigens, ondanks dat je hier versie 1.6.0 genoemd ziet, is het in werkelijkheid nog een testversie. Pas dus altijd op als je een website ziet die nog op 1.6.0 draait. Wat de werkelijke versie in dat geval is kun je terug vinden bij de systeeminformatie.

De 1.6.0 release kan nu elk moment vrij gegeven worden. Maar pas nog op om het op live websites te gaan gebruiken. Ik adviseer je om nog even te wachten. De 1.6.1 en 1.6.2 zullen waarschijnlijk snel genoeg volgen.

Recent Posts

Leave a Comment

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search